Phi Líp, Bức Thư Gửi Cho Người
    Footnotes
    Theme

    Phi Líp, Bức Thư Gửi Cho Người

    Một bức thư của Phao Lô viết cho các Thánh Hữu ở thành Phi Líp trong khi ông đang ở tù ở La Mã lần thứ nhất. Bức thư này hiện nay là sách Phi Líp trong Tân Ước.

    Chương 1 chứa đựng những lời chào thăm của Phao Lô và những lời giáo huấn của ông về sự đoàn kết, khiêm nhường và bền dỗ. Chương 2 nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều phải quỳ xuống trước Đấng Ky Tô và rằng mỗi người phải làm nên sự cứu rỗi cho chính mình. Trong chương 3, Phao Lô giải thích rằng ông đã hy sinh tất cả mọi điều cho Đấng Ky Tô. Trong chương 4, Phao Lô cám ơn các Thánh Hữu người Phi Líp về sự giúp đỡ của họ.