Đấng Biện Hộ
    Footnotes
    Theme

    Đấng Biện Hộ

    Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Biện Hộ của chúng ta với Cha Thiên Thượng (MRNi 7:28), và biện hộ lý lẽ của chúng ta với Ngài.