Phép Cắt Bì
    Footnotes
    Theme

    Phép Cắt Bì

    Dấu hiệu giao ước của Áp Ra Ham dành cho những người nam Y Sơ Ra Ên trong các gian kỳ của Cựu Ước (STKý 17:10–11, 23–27; BDJS, STKý 17:11 [Phụ Lục]). Phép cắt bì được thực hiện bằng cách cắt “thịt da quy đầu” của phái nam, trẻ sơ sinh hay người lớn đều như nhau. Những ai chấp nhận phép cắt bì này thụ hưởng các đặc ân và chấp nhận các trách nhiệm của giao ước. Phép cắt bì là dấu hiệu giao ước đã được hủy bỏ nhờ sứ mệnh của Đấng Ky Tô (MRNi 8:8; GLGƯ 74:3–7).