Tôn Kính
    Footnotes

    Tôn Kính

    Kính trọng những điều thiêng liêng; kinh ngạc.