Ạc Ríp Ba
    Footnotes
    Theme

    Ạc Ríp Ba

    Trong Tân Ước, con trai của Hê Rốt Ạc Ríp Ba Đệ Nhất và là anh của Bê Rê Nít và Đơ Ru Si. Ông là vua xứ Can Xít ở Li Ban. Ông lắng nghe Sứ Đồ Phao Lô và gần được thuyết phục để trở thành một Ky Tô Hữu (CVCSĐ 25–26; JS—LS 1:24).