Taylor, John
    Footnotes
    Theme

    Taylor, John

    Vị Chủ Tịch thứ ba của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.