Đường Lối
    Footnotes
    Theme

    Đường Lối

    Con đường hay phương hướng mà một người đi theo. Chúa Giê Su phán rằng Ngài là đường đi (Giăng 14:4–6).