Giáo Hội, Tên của
    Footnotes
    Theme

    Giáo Hội, Tên của

    Trong Sách Mặc Môn, khi Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cùng những người Nê Phi ngay chính sau khi Sự Phục Sinh, Ngài đã phán rằng Giáo Hội của Ngài phải mang danh Ngài (3 NêPhi 27:3–8). Trong thời hiện đại, Chúa đã mặc khải cho biết tên của Giáo Hội là “Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô” (GLGƯ 115:4).