Rô Ma, Bức Thư gửi cho Người
    Footnotes
    Theme

    Rô Ma, Bức Thư gửi cho Người

    Trong Tân Ước, một bức thư mà Phao Lô viết cho các Thánh Hữu ở La Mã. Ông đang dự định viếng thăm Giê Ru Sa Lem, việc này chắc chắn là một việc nguy hiểm. Nếu ông sống sót, ông hy vọng sau đó sẽ viếng thăm La Mã. Bức thư này có ý định một phần là để chuẩn bị Giáo Hội ở đó tiếp rước ông, khi ông đến. Nó cũng có thể được coi như là một bản tuyên ngôn giải thích về một số giáo lý đã bị người ta thắc mắc và bây giờ Phao Lô coi như là đã giải quyết xong.

    Chương 1 chứa đựng những lời chào thăm của Phao Lô gửi cho những người La Mã. Các chương 2–11 gồm có một số lời rao giảng về giáo lý dạy về đức tin, việc làm và ân điển. Các chương 12–16 chứa đựng những lời giảng dạy thực tiễn về tình yêu thương, bổn phận và sự thánh thiện.