Áp Bô Ríp Pha
    Footnotes
    Theme

    Áp Bô Ríp Pha

    Những cuốn sách thiêng liêng của dân Do Thái không có nằm trong cuốn Kinh Thánh Hê Bơ Rơ nhưng được lưu giữ trong những cuốn của một số giáo hội Ky Tô Giáo. Những cuốn sách này thường có giá trị trong việc nối liền giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, và cũng được Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô coi là rất hữu ích để đọc.