Sê Sa
    Footnotes
    Theme

    Sê Sa

    Trong Tân Ước, là một chức tước mà một số hoàng đế La Mã được gọi. Chữ này được dùng trong thánh thư như là một biểu tượng của quyền cai trị hay quyền lực thế gian.