Cọt Nây
    Footnotes
    Theme

    Cọt Nây

    Một đội trưởng ở Sê Sa Rê được Phi E Rơ làm phép báp têm (CVCSĐ 10). Ông có lẽ là người Dân Ngoại đầu tiên gia nhập Giáo Hội mà không cần phải cải đạo vào Đạo Do Thái trước. Phép báp têm cho Cọt Nây và gia đình ông đã đánh dấu sự mở đầu cho phúc âm được thuyết giảng cho người Dân Ngoại. Phi E Rơ, vị trưởng Sứ Đồ, là người nắm giữ các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian vào lúc đó, đã điều khiển công việc thuyết giảng này.