Gia Phả
    Footnotes
    Theme

    Gia Phả

    Hồ sơ tìm kiếm lai lịch dòng dõi của một gia đình. Nơi mà các chức vụ tư tế hoặc những phước lành được giới hạn cho một gia đình nào đó, các gia phả trong thánh thư rất quan trọng (STKý 5; 10; 25; 46; 1 SửKý 1–9; EXơRa 2:61–62; NêHêMi 7:63–64; MTƠ 1:1–17; LuCa 3:23–38; 1 NêPhi 3:1–4; 5:14–19; GRôm 1:1–2). Trong Giáo Hội phục hồi ngày nay, các tín hữu của Giáo Hội tiếp tục tìm kiếm lai lịch dòng dõi gia đình mình, một lý do là để nhận ra các tổ tiên đã chết ngõ hầu họ có thể thực hiện các giáo lễ cứu rỗi thay cho các tổ tiên của họ. Các giáo lễ này có hiệu lực cho những người đã chết mà chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trên thế giới linh hồn (GLGƯ 127–128).