Chức Tư Tế
    Footnotes
    Theme

    Chức Tư Tế

    Thẩm quyền và quyền năng mà Thượng Đế ban cho loài người để hành động trong tất cả mọi điều cho sự cứu rỗi của loài người (GLGƯ 50:26–27). Các nam tín hữu của Giáo Hội nắm giữ chức tư tế được tổ chức thành các nhóm túc số và được thẩm quyền thực hiện các giáo lễ và các phận sự hành chính nào đó trong Giáo Hội.