Thúc Giục
    Footnotes
    Theme

    Thúc Giục

    Được thúc giục mạnh mẽ để làm hay không làm một điều gì đó, nhất là bởi ảnh hưởng và quyền năng của Đức Thánh Linh.