Lu Xi Phe
    Footnotes
    Theme

    Lu Xi Phe

    Danh hiệu này có nghĩa là “Kẻ Chiếu Sáng” hay là “Kẻ Mang Ánh Sáng.” Nó cũng còn được gọi là Con Trai của Ban Mai. Lu Xi Phe là con linh hồn của Cha Thiên Thượng và đã cầm đầu cuộc nổi loạn trong cuộc sống tiền dương thế. Sự mặc khải ngày sau cho nhiều chi tiết hơn về sự sa ngã của Lu Xi Phe (GLGƯ 76:25–29).