Bát Sê Ba
    Footnotes
    Theme

    Bát Sê Ba

    Vợ của U Ri, về sau trở thành vợ của Đa Vít và là mẹ của Sa Lô Môn. Vua Đa Vít phạm tội ngoại tình với bà. Vua cũng đã xếp đặt cho chồng bà bị giết chết ở ngoài trận (2 SMÊn 11), tội lỗi này đã đưa lại những hậu quả vĩnh cửu cho Đa Vít (GLGƯ 132:39).