Mống Cầu
    Footnotes
    Theme

    Mống Cầu

    Dấu hiệu hay biểu hiệu về sự giao ước của Thượng Đế với Nô Ê (STKý 9:13–17). BDJS, Sáng Thế Ký 9:21–25 (Phụ Lục) giải thích rằng giao ước này gồm có những lời hứa rằng thế gian sẽ không bao giờ bị nước lụt bao phủ nữa, và rằng Si Ôn của Hê Nóc sẽ trở lại, và Chúa sẽ tái lâm để ngự trị trên thế gian.