Phục Vụ
    Footnotes
    Theme

    Phục Vụ

    Sự chăm sóc hay việc làm vì sự lợi ích của Thượng Đế và những người khác. Khi chúng ta phục vụ người khác, tức là chúng ta cũng phục vụ Thượng Đế.