Truyền Đạo, Sách
    Footnotes
    Theme

    Truyền Đạo, Sách

    Một cuốn sách trong Cựu Ước chứa đựng những phản ảnh về một vài vấn đề khó khăn nhất của cuộc sống.

    Tác giả của cuốn sách, Người Truyền Đạo, viết phần lớn cuốn sách này dựa trên quan điểm của những người không có sự hiểu biết về phúc âm. Ông viết theo những cảm nghĩ của dân chúng trên thế gian—nghĩa là, những người “ở dưới mặt trời” (TĐạo 1:9). Phần lớn trong sách có vẻ tiêu cực và bi quan (TĐạo 9:5, 10). Đây không phải là đường lối Chúa muốn chúng ta nhận thức cuộc sống mà chỉ là cách thức Người Truyền Đạo này đã nhận xét rằng những sự việc đối với những người không được soi sáng trên thế gian. Phần thuộc linh nhất của cuốn sách nằm trong các chương 11 và 12, là nơi mà tác giả kết luận rằng điều duy nhất có giá trị lâu bền là sự tuân theo các điều giáo lệnh của Thượng Đế.