Pha Ra Ôn
    Footnotes
    Theme

    Pha Ra Ôn

    Con trai trưởng của bà Ê Díp Tu, bà này là con gái của Ham (ARHam 1:25). Ngoài ra, đây cũng là danh hiệu đặt cho các vua Ai Cập (ARHam 1:27).