Nguyên Tắc
    Footnotes
    Theme

    Nguyên Tắc

    Giáo lý, lẽ thật hay luật pháp căn bản. Các nguyên tắc đầu tiên của phúc âm là đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hối cải (NTĐ 1:4).