Mắt
    Footnotes
    Theme

    Mắt

    Trong thánh thư, mắt được dùng như là một biểu tượng về khả năng của một người có thể nhận được sự sáng của Thượng Đế. Một cách tượng trưng, mắt của một người cũng có thể cho thấy được tình trạng thuộc linh và sự hiểu biết về những sự việc của Thượng Đế.