Phong Nhiệm
    Footnotes
    Theme

    Phong Nhiệm

    Được tuyển chọn và biệt riêng ra cho các mục đích thánh thiện. Sự chỉ định này là một sự phục vụ riêng biệt trong tổ chức Giáo Hội được phong nhiệm qua phép đặt tay bởi một người có thẩm quyền hợp thức. Chỉ có những người chủ tọa các nhóm túc số chức tư tế mới nhận được các chìa khóa khi họ được phong nhiệm. Những người được phong nhiệm vào những chức vụ không phải là các chủ tịch của các nhóm túc số chức tư tế, có thể nhận được phước lành chức tư tế, nhưng các chìa khóa không được ban cho cùng với phước lành đó.