Tộc Trưởng
  Footnotes
  Theme

  Tộc Trưởng

  Thánh thư nói về hai loại tộc trưởng: (1) một chức vụ trong chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, đôi khi còn được gọi là thầy giảng tin lành; (2) những người cha trong gia đình. Các vị tộc trưởng được sắc phong là để ban các phước lành đặc biệt cho các tín hữu xứng đáng của Giáo Hội.

  Các vị tộc trưởng được sắc phong

  Những người cha