Phân Biệt, Ân Tứ
    Footnotes
    Theme

    Phân Biệt, Ân Tứ

    Hiểu hay biết được một điều gì đó qua quyền năng của Thánh Linh. Ân tứ phân biệt là một trong các ân tứ của Thánh Linh. Nó bao gồm sự nhận thức được chân tướng của người khác cùng nguồn gốc và ý nghĩa của các sự biểu hiện thuộc linh.