Giê Ru Sa Lem
  Footnotes
  Theme

  Giê Ru Sa Lem

  Một thành phố tọa lạc ở nước Y Sơ Ra Ên ngày nay. Đây là thành phố quan trọng nhất trong lịch sử Kinh Thánh. Có một số địa điểm thiêng liêng nhất cho các Ky Tô Hữu, Do Thái và Mơ Sơ Lim nằm trong thành phố này và được nhiều tín đồ trung kiên thường xuyên viếng thăm. Nó thường được người ta đề cập đến là thành phố thánh.

  Có lần được gọi là Sa Lem (STKý 14:18; TThiên 76:2), Giê Ru Sa Lem là thành phố Giê Bu cho đến khi bị chiếm cứ bởi Đa Vít, (GiôSuê 10:1; 15:8; 2 SMÊn 5:6–7), là người đã biến nó thành thủ đô của mình. Mãi cho đến lúc đó thì thành phố này đã được dùng phần lớn như là một pháo đài cao như núi, trên mặt biển vào khoảng 800 thước. Nó được bao bọc bởi những thung lũng sâu thẳm ở mọi phía trừ phía bắc.

  Trong khi Vua Đa Vít trị vì ở Giê Ru Sa Lem, ông ngự ở trong cung điện bằng gỗ. Tuy nhiên, dưới triều đại của Sa Lô Môn, dân chúng đã làm nhiều điều để làm đẹp thành phố, kể cả việc xây cất cung điện cho nhà vua và đền thờ.

  Sau khi các vương quốc Y Sơ Ra Ên và Giu Đa bị chia cắt, Giê Ru Sa Lem vẫn là thủ đô của Giu Đa. Nó thường bị các đạo quân xăm lăng tấn công (1 Vua 14:25; 2 Vua 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Dưới thời Ê Xê Chia, Giê Ru Sa Lem trở thành trung tâm thờ phượng tôn giáo nhưng bị tàn phá một phần vào năm 320, 168 và 65 trước T.C. Hê Rốt đã tái thiết các bức tường và đền thờ, nhưng năm 70 sau T.C., dân La Mã đã hoàn toàn hủy diệt thành phố này.