Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
    Footnotes
    Theme

    Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

    Tên được đặt cho Giáo Hội của Đấng Ky Tô vào những ngày sau để phân biệt với Giáo Hội ở các gian kỳ khác (GLGƯ 115:3–4).