Lời Thông Sáng
    Footnotes
    Theme

    Lời Thông Sáng

    Luật sức khỏe được Chúa mặc khải vì lợi ích thể chất và thuộc linh của các Thánh Hữu (GLGƯ 89). Luật pháp này đã trở nên thường được gọi là Lời Thông Sáng. Chúa luôn dạy bảo các tín đồ của Ngài về các nguyên tắc sức khỏe. Chúa đã mặc khải cho Joseph Smith biết loại thực phẩm nào nên ăn và loại nào nên tránh, cùng với lời hứa về những phước lành vật chất và thuộc linh cho những ai biết tuân theo Lời Thông Sáng.