Con Trai và Con Gái của Thượng Đế
  Footnotes
  Theme

  Con Trai và Con Gái của Thượng Đế

  Thánh thư dùng những danh từ này trong hai cách. Ở một nghĩa, tất cả chúng ta thật sự đều là con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng chúng ta. Ở một nghĩa khác, các con trai và con gái của Thượng Đế là những người đã được tái sinh qua Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô.

  Con cái linh hồn của Đức Chúa Cha

  Con cái được tái sinh qua Sự Chuộc Tội