Sết
    Footnotes
    Theme

    Sết

    Trong Cựu Ước, một đứa con trai ngay chính của A Đam và Ê Va.