Tấm Lòng Đau Khổ
    Footnotes
    Theme

    Tấm Lòng Đau Khổ

    Có tấm lòng đau khổ là biết khiêm tốn, thống hối, hối cải và nhu mì—nghĩa là dễ thụ cảm thánh ý của Thượng Đế.