Ân Tứ
    Footnotes
    Theme

    Ân Tứ

    Thượng Đế ban cho loài người nhiều phước lành và ân tứ.