Vinh Quang, Vinh Hiển
    Footnotes
    Theme

    Vinh Quang, Vinh Hiển

    Trong thánh thư, vinh quang thường chỉ đến sự sáng và lẽ thật của Thượng Đế. Nó cũng còn chỉ đến sự ca ngợi hay tôn vinh và về một điều kiện nào đó của cuộc sống vĩnh cửu hoặc vinh quang của Thượng Đế.