Lụt ở Thời Nô Ê
    Footnotes
    Theme

    Lụt ở Thời Nô Ê

    Trong thời Nô Ê trái đất hoàn toàn bị nước bao phủ. Đó là phép báp têm của trái đất và được tượng trưng cho sự tẩy sạch (1 PERơ 3:20–21).