Ê Li A
  Footnotes
  Theme

  Ê Li A

  Có hai tên hay danh hiệu Ê Li A được dùng trong thánh thư:

  Đấng phục hồi

  Danh hiệu Ê Li A cũng được áp dụng cho những người khác có những sứ mệnh đặc biệt để hoàn thành, như Giăng Vị Mặc Khải (GLGƯ 77:14) và Gáp Ri Ên (LuCa 1:11–20; GLGƯ 27:6–7; 110:12).

  Một người sống trong gian kỳ của Áp Ra Ham

  Một vị tiên tri được gọi là Ê Sai A hay là Ê Li A là người sống trong thời đại của Áp Ra Ham (GLGƯ 84:11–13; 110:12).