Sửa Phạt
    Footnotes
    Theme

    Sửa Phạt

    Sự sửa trị hay kỷ luật áp dụng cho cá nhân hay nhóm người nào đó để giúp họ cải tiến hay trở nên mạnh mẽ hơn.