Mô Si A, Các Con Trai của
    Footnotes
    Theme

    Mô Si A, Các Con Trai của

    Trong Sách Mặc Môn, bốn con trai của Vua Mô Si A là những người đã được cải đạo sau khi một thiên sứ hiện đến cùng họ và kêu gọi họ phải hối cải. Tên của họ là Am Môn, A Rôn, Ôm Nê và Him Ni (MôSiA 27:34). Họ đã trải qua mười bốn năm thành công trong việc thuyết giảng phúc âm cho dân La Man. Biên sử về giáo vụ của họ trong dân La Man được ghi chép trong sách An Ma, các chương 17 đến 26.