Tiệc Thánh
    Footnotes
    Theme

    Tiệc Thánh

    Đối với các Thánh Hữu Ngày Sau, Tiệc Thánh chỉ về giáo lễ dự phần bánh và nước để tưởng nhớ đến sự hy sinh chuộc tội của Đấng Ky Tô. Miếng bánh bẻ ra tượng trưng cho xác thịt của Ngài đã tan nát; nước tượng trưng cho máu của Ngài đã đổ ra để chuộc tội lỗi của chúng ta (1 CRTô 11:23–25; GLGƯ 27:2). Khi các tín hữu xứng đáng của Giáo Hội dự phần Tiệc Thánh, họ hứa là sẽ mang tôn danh của Đấng Ky Tô, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Qua giáo lễ này, các tín hữu của Giáo Hội tái lập những lời giao ước báp têm của họ.

    Ở Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, Chúa Giê Su đã giảng giải giáo lễ Tiệc Thánh trong lúc Ngài ngồi ăn với Mười Hai Vị Sứ Đồ (MTƠ 26:17–28; LuCa 22:1–20).