Thô Ma
    Footnotes
    Theme

    Thô Ma

    Trong thời Tân Ước, một trong số Mười Hai Vị Sứ Đồ nguyên thủy được Đấng Cứu Rỗi chọn trong giáo vụ trần thế của Ngài (MTƠ 10:2–3; Giăng 14:5). Tên tiếng Hy Lạp là Đi Đim (Giăng20:24–29; 21:2). Mặc dù Thô Ma nghi ngờ về Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su cho đến khi chính mắt ông trông thấy Đấng Cứu Rỗi, nhưng sức mạnh tính tình của ông đã làm cho ông sẵn lòng đối phó sự ngược đãi và cái chết cùng với Chúa của mình (Giăng 11:16; 20:19–25).