Bàn Thờ
    Footnotes
    Theme

    Bàn Thờ

    Một kiến trúc được dùng để dâng các lễ vật hy sinh, các của lễ và để thờ phượng.