Am Li Si, Dân Am Li Si
    Footnotes
    Theme

    Am Li Si, Dân Am Li Si

    Một người đàn ông trong Sách Mặc Môn đã lãnh đạo một nhóm dân Nê Phi là những người mong muốn có vua trong chế độ các phán quan. Những người Nê Phi này, được gọi là dân Am Li Si, đã công khai chống lại Thượng Đế, và vì vậy họ đã bị rủa sả (AnMa 2–3).