Mùa Gặt
    Footnotes
    Theme

    Mùa Gặt

    Thánh thư đôi khi dùng chữ mùa gặt theo nghĩa bóng để ám chỉ việc mang loài người đến với Giáo Hội, tức là vương quốc của Thượng Đế trên thế gian, hay là tới lúc phán xét, như Sự Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô.