An Ne Thuộc Tòa Công Luận
    Footnotes
    Theme

    An Ne Thuộc Tòa Công Luận

    Trong Tân Ước, một người có nhiều quyền thế lớn trong bang Tòa Công Luận. Chúa Giê Su, khi bị bắt, bị giải đến cho hắn trước hết (Giăng 18:13); hắn cũng dự phần quan trọng trong vụ xử các Sứ Đồ (CVCSĐ 4:3–6).