Ê Sai A
    Footnotes
    Theme

    Ê Sai A

    Hình thức Tân Ước (Hy Lạp) của tên Ê Sai (LuCa 4:17). Ê Sai A cũng là một vị tiên tri sống vào thời Áp Ra Ham (GLGƯ 76:100; 84:13).