Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thờ Phượng


Thờ Phượng

Yêu mến, tôn kính, phục vụ và tận tâm đối với Thượng Đế (GLGƯ 20:19). Thờ phượng gồm có sự cầu nguyện, nhịn ăn uống, phục vụ giáo hội, tham dự các giáo lễ phúc âm và những sự thực hành khác mà biểu lộ được lòng tận tụy và yêu mến Thượng Đế.