Nhũ Hương Của Ga La Át
    Footnotes
    Theme

    Nhũ Hương Của Ga La Át

    Chất nhựa thơm hay hương liệu dùng để chữa lành các vết thương (STKý 43:11; GRMi 8:22; 46:11; 51:8). Một thứ bụi cây sản xuất ra chất nhựa mà từ đó nhũ hương được làm ra mọc rất nhiều ở Ga La Át trong thời Cựu Ước đến đỗi nhũ hương này được gọi là “nhũ hương của Ga La Át” (STKý 37:25; ÊXCÊn 27:17).