Điềm Triệu Về Sự Giáng Sinh Và Cái Chết Của Chúa Giê Su Ky Tô
  Footnotes
  Theme

  Điềm Triệu Về Sự Giáng Sinh Và Cái Chết Của Chúa Giê Su Ky Tô

  Những sự kiện đi kèm với sự giáng sinh và cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô.

  Giáng sinh

  Cái chết