Kiêu Ngạo, Kiêu Hãnh
    Footnotes
    Theme

    Kiêu Ngạo, Kiêu Hãnh

    Thiếu hay không có tính khiêm nhường hoặc tính dễ dạy. Kiêu ngạo làm cho con người đối nghịch với nhau và với Thượng Đế. Một con người kiêu hãnh tự đặt mình trên hết những người xung quanh và làm theo ý muốn riêng của mình hơn là ý muốn của Thượng Đế. Khoe khoang, ganh ghét, lòng dạ chai đá và ngạo mạn cũng là điển hình cho một người kiêu ngạo.