Ép Rôn
    Footnotes
    Theme

    Ép Rôn

    Một thành phố cổ xưa của Giu Đa, nằm cách Giê Ru Sa Lem 32 cây số về phía nam. Đó là nơi chôn cất Áp Ra Ham và gia đình ông (STKý 49:29–32). Đó là thủ đô của Đa Vít trong thời kỳ đầu tiên của triều đại ông (2 SMÊn 5:3–5).